REALIZOVANÉ PROJEKTY

Tu sú niektoré z našich úspešných projektov a ich pozitívny vplyv na našich klientov.

Energie Baden-Württemberg AG

Skupine poskytujeme služby podpory a vývoja zákazníckych riešení, najmä v oblasti údržby a riadenia práce a vývoja formulárov. Podieľali sme sa na úspešnom projekte migrácie z R/3 na S/4 Hana. Pokračujeme vo vývoji a rozvoji systému S/4 Hana s využitím nových technológií, ako sú Core Data Services, ABAP RAP (Restful Application Programming Model), ktoré nám umožňujú vytvárať aplikácie Fiori a WEB API založené na službách OData.

E.ON

Medzi ďalších významných zákazníkov patrí popredná nemecká energetická skupina E. ON, pre ktorú poskytujeme služby facility managementu v module IS-U.